MM 2019 MM 2019

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką współczesnego marketingu. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na obecne trendy w zarządzaniu i marketingu uwzględniające nowe zjawiska w zachowaniach konsumentów, innowacyjne technologie komunikacyjne, informacyjne oraz badawcze. Liczymy na wartościowe dyskusje i integrację środowiska akademickiego skupionego wokół wymienionych zagadnień.

 

Zakres tematyczny konferencji

  1. Trendy współczesnego marketingu – nowe zjawiska, narzędzia oraz metody badań.
  2. Nowe tendencje w zachowaniach rynkowych współczesnych konsumentów.
  3. Technologie komunikacyjne i informacyjne w marketingu. Transformacja cyfrowa – implikacje dla marketingu.
  4. Współtworzenie wartości dla nabywców.
  5. Rola marketingu w strategiach rozwojowych firm sektora spożywczego.
  6. Współczesne problemy globalne i ich wpływ na zmiany w marketingu.