MM 2017 MM 2017

Cel konferencji:

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego poprzez wymianę wiedzy i poglądów dotyczących problematyki współczesnego marketingu i zarządzania. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na obecne trendy w zarządzaniu i marketingu uwzględniające nowe zjawiska w zachowaniach konsumentów, innowacyjne technologie komunikacyjne, informacyjne oraz badawcze.

 

Zakres tematyczny konferencji

  1. Trendy i działania współczesnego marketingu – konwencjonalne i niekonwencjonalne narzędzia oraz metody badań.
  2. Nowe zjawiska i tendencje w zachowaniach rynkowych współczesnych konsumentów.
  3. Technologie komunikacyjne i informacyjne w marketingu – tradycja vs nowoczesność.
  4. Problematyka wartości we współczesnych koncepcjach marketingu.
  5. Konsekwencje globalizacji i różnic kulturowych dla zarządzania i marketingu.
  6. Marketing terytorialny.