MM 2019 MM 2019

Publikacja

 

Pozytywnie ocenione artykuły, w j. polskim lub j. angielskim, będą publikowane w:

  • Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia (20 pkt, tylko j. ang.)
  • Zeszytach Naukowych Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (20 pkt, tylko j. ang.)
  • Zeszytach Naukowych Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (w 2018 roku 13 pkt, preferowany j. ang)
  • Studiach Ekonomicznych i Regionalnych (w 2018 r. 9 pkt. Autor musi przesłać prace w dwóch językach: polskim i angielskim)
  • Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (w 2018 r. 9 pkt., preferowany język ang)
  • Annals of Marketing Management & Economics (tylko j. ang.)
  • w recenzowanej pokonferencyjnej monografii naukowej

Artykuły po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji opublikowane będą w latach: 2019 i 2020.

Prosimy o sformatowanie wszystkich artykułów wg wymogów edytorskich czasopisma Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Jeśli Państwa artykuł zakwalifikuje się do innego czasopisma, to wówczas zostaną Państwo poproszeni o przeformatowanie tekstu wg wymogów edytorskich tego czasopisma (wymogi te mogą się nieznaczeni różnić).

Artykuły należy przesyłać wyłącznie na adres: marketing_conference@sggw.pl - nie później niż do dn. 28.02.2019. Ze względów organizacyjnych, po tym terminie artykuły nie będą przyjmowane.