MM 2019 MM 2019

Publikacja

 

Pozytywnie ocenione artykuły, w j. polskim lub j. angielskim, będą publikowane w:

  • Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia (obecnie 15 pkt, tylko j. ang.)
  • Zeszytach Naukowych Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (obecnie 13 pkt)
  • Zeszytach Naukowych Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (obecnie 13 pkt, preferowany j. ang)
  • Annals of Marketing Management & Economics (tylko j. ang.)
  • ewentualnie w monografii naukowej

Artykuły po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji opublikowane będą w latach: 2019 i 2020. Po kwalifikacji artykułów do poszczególnych czasopism, poprosimy Państwa o sformatowanie tekstu wg wymogów danego czasopisma.

Artykuły należy przesyłać wyłącznie na adres: marketing_conference@sggw.pl - nie później niż do dn. 28.02.2019. Ze względów organizacyjnych, po tym terminie artykuły nie będą przyjmowane.