MM 2017 MM 2017

Publikacja

 

Pozytywnie ocenione artykuły, w j. polskim lub j. angielskim, będą publikowane w:

  • Zeszytach Naukowych Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (13 pkt)
  • Zeszytach Naukowych Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (13 pkt)
  • Handel Wewnętrzny (12 pkt)
  • Zeszyty Naukowe WSES (9 pkt)
  • Annals of Marketing Management & Economics (w trakcie ewaluacji; tylko j.ang.)
  • w monografii naukowej (4 pkt)

Prosimy o zastosowanie neutralnego formatu artykułu: A4, Times 12, odstęp 1,5, tytuły i podtytuły pogrubione. O kwalifikacji do poszczególnych wydawnictw decydować będą oceny uzyskane z 2 recenzji. Publikacja w latach: 2017 i 2018.

 

Artykuły należy przesyłać wyłącznie na adres: marketing_conference@sggw.pl - nie później niż do dn. 28.02.2017. Ze względów organizacyjnych, po tym terminie artykuły nie będą przyjmowane. Przesłanie artykułu bezpośrednio do wybranego wydawnictwa będzie równoznaczne z otrzymaniem indywidualnej faktury do zapłaty (opłata nie będzie zrealizowana ze środków konferencyjnych).