MM 2019 MM 2019

Komitet Organizacyjny

dr inż. Marzena Lemanowicz – przewodnicząca
dr Anna Jasiulewicz – wiceprzewodnicząca
dr Agnieszka Biernat-Jarka
dr Joanna Chudzian
dr Mariusz Grębowiec
dr Maciej Stawicki
mgr Marcin Chciałowski – sekretarz

 

Sekretariat konferencji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Sekretarz – mgr Marcin Chciałowski
e-mail: marketing_conference@sggw.pl
telefon: +48 22 593 40 67