MM 2017 MM 2017

Komitet Organizacyjny

 
dr inż. Iwona Pomianek – przewodnicząca
dr Anna Jasiulewicz – wiceprzewodnicząca
dr Ewa Bąk-Filipek
dr Joanna Chudzian
dr Mariusz Grębowiec
dr Maciej Stawicki
dr Aleksandra Wicka
mgr Marta Krystosik

 

Sekretariat konferencji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Sekretarz – mgr Marta Krystosik
e-mail: marketing_conference@sggw.pl
telefon: +48 22 593 40 70