MM 2019 MM 2019

Rada Programowa Konferencji

 

dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW, Przewodnicząca Rady Programowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
prof. dr hab. Czesław Bywalec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki
prof. Yaroslava Larina, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraina)
prof. Iryna Lylyk, President of the Ukrainian Marketing Association, Kyiv National Economic University (Ukraina).
prof. dr hab. Eugeniusz Michalski, Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Teresa Słaby, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
prof. Jan Žukovskis, Aleksandras Stulginskis University (Litwa)
dr hab. Piotr Bórawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
assoc. prof. Julia Galchynska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraina)
dr hab. Baiba Rivža, Latvia University of Agriculture (Łotwa)
dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
dr hab. Edyta Rudawska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
doç. dr. Harun Uçak, Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU) (Turcja)
dr Anna Jasiulewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Marzena Lemanowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Agnieszka Parlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie