MM 2017 MM 2017

Rada Programowa Konferencji

 
dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW Przewodnicząca Rady Programowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
prof. dr hab. Czesław Bywalec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Uniwersytet Warszawski
prof. Yaroslava Larina, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraina)
prof. Iryna Lylyk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraina)
prof. dr hab. Eugeniusz Michalski, Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Janina Sawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Teresa Słaby, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jan Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Jan Žukovskis, Aleksandras Stulginskis University (Litwa)
dr hab. Piotr Bórawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
assoc. prof. Julia Galchynska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraina)
dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Baiba Rivža, Latvia University of Agriculture (Łotwa)
dr hab. Edyta Rudawska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
doç. dr Harun Uçak, Alanya Alaaddin Keykubat University (Turcja)
dr Anna Jasiulewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Robert Nowacki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
dr Iwona Pomianek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie